Important Update

:: કોરોના (કોવીડ-19) વાયરસ વૈશ્વિક મહામારીની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી શ્રી દિપેશ્વરી માતાજી મંદિર જુના ઊંટરડા (દિપેશ્વરી ધામ) સરકારશ્રી આદેશ મુજબ દર્શન માટે 17-05-2020 સુધી બંધ રાખવામાં આવેલ છે આથી સર્વે ભક્તોએ ઘરે બેસીને આરાધના કરવી અને લોકડાઊન નિયમ પ્રમાણે ભાવી-ભક્તોએ પગપાળા સંઘ લઈને આવવું નહીં માં દિપેશ્વરી સૌને નિરોગી રાખે એવી પ્રાર્થના...જય શ્રી દિપેશ્વરી માં
Showing posts with label News. Show all posts
Showing posts with label News. Show all posts

New Bus :: Dipeshwari Mandir to Ambajii

*Timing*
05.30 AM :: Dipeshwari Temple (Untarda) to Ambaji

02.30 PM :: Ambaji To Dipeshwari Temple (Untarda)


Light Facility Of Road to Dipeshwari Mataji Temple Developed By Shree Dipeshwari Mataji Vahivati Mandal

શ્રી દિપેશ્વરી માતાજી મંદિર વહીવટી મંડળ તરફથી ગામ માં દિપેશ્વરી માતાજીના મંદિર સુધીના રસ્તા પર LED લાઈટ નાંખવામાં આવી.