Important Update

:: કોરોના (કોવીડ-19) વાયરસ વૈશ્વિક મહામારીની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી શ્રી દિપેશ્વરી માતાજી મંદિર જુના ઊંટરડા (દિપેશ્વરી ધામ) સરકારશ્રી આદેશ મુજબ દર્શન માટે 17-05-2020 સુધી બંધ રાખવામાં આવેલ છે આથી સર્વે ભક્તોએ ઘરે બેસીને આરાધના કરવી અને લોકડાઊન નિયમ પ્રમાણે ભાવી-ભક્તોએ પગપાળા સંઘ લઈને આવવું નહીં માં દિપેશ્વરી સૌને નિરોગી રાખે એવી પ્રાર્થના...જય શ્રી દિપેશ્વરી માં
Showing posts with label VISAMA GROUP. Show all posts
Showing posts with label VISAMA GROUP. Show all posts

Visamo

Dar Puname Sree Dipeshwari Mataji Na Mandire Chali Ne Avata Bhakto Mate Cha (Tea) Tatha Nasta Nu Ayojan Dar Puname Untarda Gam Ma Karva Mo Ave Chhe.

28MO Patotsav

SREE DIPESHWARI MATAJI NO 28MO PATOTSAV ON 24/04/2014